Regulamin uczestnictwa w zajęciach fitness

Osoby korzystające z zajęć fitness zobowiązane są do zapoznania się i przestrzegania regulaminu, a także do kulturalnego zachowania.

 • W zajęciach fitness mogą brać udział osoby, które posiadają ważny karnet lub wniosły jednorazową opłatę za zajęcia.
 • Do uczestnictwa w ćwiczeniach konieczne jest obuwie zamienne z czystą podeszwą oraz strój sportowy.
 • W trosce o bezpieczeństwo zalecamy: punktualne przyjście na zajęcia, uczestnictwo w  zajęciach o odpowiednim stopniu zaawansowania, rezygnację z żucia gumy oraz nie ćwiczenie z biżuterią.
 • Zajęcia trwają 60 minut. Szczegółowy harmonogram znajduje się w zakładce „Plan zajęć”.
 • Niewykorzystany karnet przepada i nie należy się za niego zwrot pieniędzy.
 • Cena karnetu nie uwzględnia ubezpieczenia od NNW.
 • Zapisując się na zajęcia fitness uczestnik jest świadom własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej. Zapisanie się na zajęcia fitness jest równoznaczne z deklaracją o braku przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa w zajęciach.
 • W przypadku złego samopoczucia, urazów, kontuzji, wszelkich problemów zdrowotnych oraz ciąży – należy poinformować instruktora przed zajęciami.
 • Zalecamy przeprowadzanie badań kontrolnych.
 • Zabrania się uczestnictwa w ćwiczeniach po spożyciu jakiejkolwiek dawki alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Instruktor nie odpowiada za wartościowe przedmioty pozostawione przez uczestników zajęć fitness na terenie obiektu.
 • Wykupując karnet fitness akceptujemy jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu